Algemene voorwaarden City Swim Zwolle

 • Algemeen
  • De organisatie van de City Swim Zwolle is in handen van Stichting City Swim Zwolle. 
 • Persoonlijke gegevens
  • Het is vereist dat persoonlijke gegevens van deelnemers worden verstrekt, die voor de City Swim Zwolle van belang zijn. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deelname aan de City Swim Zwolle; deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.
 • Inschrijving
  • Deelnemers aan de City Swim Zwolle kunnen zich aanmelden via de website cityswimzwolle.nl. De inschrijving is definitief wanneer de betaling van de inschrijfkosten is voldaan.
  • Een deelnemer heeft een zwemdiploma, heeft geen gezondheidsproblemen en is niet zwanger.
  • Een deelnemer is minimaal 16 jaar.
  • Voor de ouder-kind-afstand geldt een minimum leeftijd van 10 jaar. Het kind dient vergezeld te gaan van een volwassene die in de directe nabijheid blijft en verantwoordelijk is voor het kind.
 • Betaling
  • Het voldoen van het inschrijfgeld kan alleen door het afgeven van toestemming voor een automatische incasso aan de organisatie.
 • Annulering
  • Bij annulering van deelname aan de City Swim Zwolle dient u dit schriftelijk of per email minimaal een week voor het event kenbaar te maken bij de organisatie.
  • Bij annulering van deelname wordt per deelnemer 5 euro in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt binnen 21 dagen teruggestort op uw rekening.
 • Aansprakelijkheid
  • Deelname aan de City Swim Zwolle is geheel op eigen risico; verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen is voor eigen rekening.
  • De deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt ten opzichte van de organisatie en/of een mededeelnemer.
 • Organisatie
  • De organisatie van de City Swim Zwolle behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan het programma van de City Swim Zwolle.
  • De organisatie van de City Swim Zwolle behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, te koud water, slechte waterkwaliteit, onvoldoende vrijwilligers of onvoorziene omstandigheden het evenement te annuleren, in te korten, of uit te wijken naar een alternatieve (start)locatie of starttijd. 
 • Foto’s 
  • Tijdens de City Swim Zwolle zullen er beeldopnamen gemaakt worden; deze kunnen worden gebruikt voor promotiemateriaal of openbaar zichtbaar gemaakt worden. Indien u tegen publicatie bent, dient u dit minimaal een week voor aanvang van de City Swim Zwolle schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.

Volg ons op social media